Arkiv

Arkiv för ‘Pressmeddelanden’ Kategori

Hälsosituationen bland de nationella minoriteterna

Det finns tydliga samband mellan hälsosituationen bland de nationella minoriteterna och exempelvis hög arbetslöshet, känsla av utanförskap, maktlöshet och diskriminering. Större delen av de nationella minoriteterna har en sämre hälsosituation än befolkningen som helhet visar en ny kartläggning….

Läs mer…

Taggar:

Spelproblem ökar främst bland unga män

2009-10-02 Kommentarer avstängda

Spelproblem är ojämnt fördelade i befolkningen. I vissa grupper ses en markant ökning av problemen de senaste tio åren. Nästan var tionde man i åldern 18-24 år har spelproblem. Det visar resultat ur en ny befolkningsstudie om spel och hälsa i Sverige….

Läs mer…

Taggar:

Ung08: Idag tisdag släpptes årets program

2009-10-02 Kommentarer avstängda

Idag släpptes hela programmet till Ung08-festivalen. Om en vecka startar en av Europas största ungdomsfestivaler som i år fyller tio festivaler….

Läs mer…

Taggar:

Antal personer med spelproblem ökar inte

2009-10-02 Kommentarer avstängda

Sveriges Radios reportage ”När spelandet styr din tillvaro” rapporterar om ett ökat spelberoende i gruppen män 18-24 år. Men redaktionens urval av forskningssiffror ger en onyanserad bild av spelproblematiken i Sverige. I flertalet andra grupper har spelproblemen minskat….

Läs mer…

Taggar:

Nu invigs Öppenvårdshuset Gustav

2009-10-02 Kommentarer avstängda

Den 15 september klockan 13.00 är det invigning för Öppenvårdshuset Gustav. Öppenvårdshuset Gustav ger malmöbor över 18 år ökad tillgänglighet, större utbud av insatser och hög kompetens inom behandling mot alkohol-, tablett-, narkotika- och spelmissbruk….

Läs mer…

Taggar:

HÖGT(efter-) SPEL

2009-10-02 Kommentarer avstängda

Svenskar hör till de flitigaste spelarna i världen. Under 2008 omsatte enbart den reglerade svenska spelmarknaden ca.40,1 miljarder kronor, en ökning med 3,5 procent jämfört med året innan. Särskilt stor är ökningen bland män 18-24 år gamla där antalet med riskfyllt spelbeteende nästan fördubblats på tio år….

Läs mer…

Taggar:

Nytt självtest kan upptäcka riskabla spelvanor – sju nordiska spelbolag i pilotprojekt under hösten

2009-10-02 Kommentarer avstängda

Nu kan Svenska Spel, Miljonlotteriet och ATGs kunder testa sina spelvanor på internet. Syftet är att öka kunskaperna om riskerna med spel och skapa dialog med personer som håller på att utveckla riskabla spelvanor.
Bakom testet står Spelinstitutet, som anser att de självtest som finns på marknaden idag är alltför enahanda. Spelinstitutets nya självtest hjälper personer att upptäcka om de är på väg mot ett riskabelt spelbeteende. Mellan fem och tio procent av alla som spelar löper risk att få problem med sitt spelande.

– Det finns många tester för spelare som redan har spelproblem, men inget som fångar upp dem som är på väg in i problem eller bara vill ta tempen på sitt spelande. Kan man fånga upp riskabla spelvanor tidigare, kan man också arbeta förebyggande och informera spelarna om vad de kan göra för att rätta till sina vanor, säger Petra Forsström, Spelinstitutets VD.

Läs mer…

Taggar:

Har du en vän eller anhörig som sitter oroväckande mycket vid datorn?

2009-10-02 Kommentarer avstängda

I SvD kunde vi den 21/7 läsa om mammor som tillbringar all ledig tid vid datorn i jakt på poäng och nya utmaningar. Det vanliga är kanske det omvända, att vi är oroliga för tiden våra barn tillbringar framför datorn. Oavsett vem som sitter där, har du koll på när bruk övergår till missbruk och beroende? När är det dags att bli orolig och ingripa?…

Läs mer…

Taggar: